www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Projekt, který realizujeme již od roku 1997,  je zaměřen na vzdělávací aktivity, přednášky, semináře, workshopy, na výměnu zkušeností mezi odborníky pečujících profesí pracujících s osobami se zdravotním postižením a jejich partnery ze zemí EU . Každoročně se zaměřujeme na určité téma, např.Pečující rodina, Pečující komunita, Pečující Evropa, Komunikace pacienta s lékařem, atd. a po celý rok na toto téma pořádáme semináře, přednášky workshopy, případně odborné stáže pro laickou i odbornou veřejnost. Projekt vyvrcholí každoročně organizací mezinárodní konference zaměřené na téma péče o osoby se zdravotním postižením v oblasti zdravotně sociální péče a nabídky volnočasových aktivit z hlediska daného tématu roku. Díky stážím, které organizujeme již mnoho let pro pracovníky pečujících profesí, navázaly mnohé  NNO i zařízení zdravotní a sociální péče partnerskou spolupráci s podobnými organizacemi ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Německu a Portugalsku. Našim cílem je pomáhat postupně odstraňovat vnitřní bariéry, které jsou překážkou k tomu, aby lidé se zdravotním postižením a senioři  měli stejné příležitosti ve společenském i profesním životě, jaké má zdravá část populace v produktivním věku.