www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

    Úspěšná firma

Zadavatel a finanční krytí projektu:

 

Hlavním smyslem projektu je vybavit žáky škol ekonomickými dovednostmi a kompetencemi nezbytnými k tomu, aby jednou obstáli v životě i na trhu práce a to formou zábavné hry a soutěže.

Žáci vycházejí ze základních škol nedostatečně motivováni ke studiu přírodních oborů a nedostatečně připraveni v oblasti finanční gramotnosti. To je činí po skončení vzdělávacího procesu neschopnými obstát v praktickém životě i v konkurenci na trhu práce. Hra, kterou žáci budou hrát v rámci školní výuky v měsíci prosinec a leden, je používaná na 220 českých základních a středních školách pro výuku finanční gramotnosti. Hra pod názvem Finanční svoboda, je naučí seznámit se se základy fungování trhu, s hodnotou práce, se zákonem nabídky a poptávky, s odměnou za dobře vykonanou práci, se základy účetnictví, atd. Formou soutěže mezi zúčastněnými školami se naučí řešit nové situace, dozví se, jak se stejnými příjmy a při zachování své životní úrovně získat statisíce navíc díky lepšímu hospodaření s vlastními penězi. Žáci se naučí, jak správně finančně zajistit rizika, která nás životem provázejí – nenadálé výdaje, ztrátu zaměstnání, úraz nebo dokonce úmrtí. Děti budou hrát hru, při které budou mít všichni hráči stejného klienta a pro všechny hráče budou platit stejné události. Teoreticky by všichni měli dosáhnout stejných výsledků, ale jejich výsledky se budou lišit. Čím to je? Tím, že někdo hospodaříme penězi lépe a někdo hůř. Další výhodou je možnost interakce mezi účastníky – hrají-li ve dvojicích, budou se mezi sebou radit. Také mohou sledovat ostatní hráče a zjistit, proč jsou lepší než oni. Na závěr bude vyvrcholení projetu - třídní týmy se zúčastní začátkem února celodenní soutěže v Ostravě a budou hrát za dozoru odborného týmu složeného z autorů hry. Vítězný tým získá pro svou školu cenu - interaktivní tabuli v ceně 40.000,- Kč a jeho třída bude mít možnost strávit jeden den v renomované firmě a účastnit se jednotlivých rozhodovacích procesů. Projektu se zúčastní 5 škol v ČR, 1 škola z Prahy, 1 z Ostravy , 1 ze Středočeského kraje,1 z Jeseníku a 1 z Mladoboleslavska.

   
 
ww.sevenrays.cz (c) Copyright Sedm paprsků, o.s.        XHTML 1.0 Strict | Pure CSS Layout