www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

ozdravný tábor 2012

             Fotografie 2012

 

Ozdravný tábor

pro 30 dětí krajanů z oblastí ohrožených následky Černobylské havárie jsme uskutečnili v tomto roce v Nové Vsi v Jizerských horách v penzionu POHODA od 8.6. do 23.6.

Děti našich krajanů z českých vesnic na Ukrajině trpí následky černobylské havárie a také celoživotního pobytu v oblastech, kde je kontaminované životní prostředí. Projevuje se to především oslabením imunity a zvýšenou nemocností. Tyto děti mají astma, alergie, časté respirační nemoci a další problémy. Proto zveme již několik let naše malé krajany na ozdravné tábory vždy na dobu 15 dní. Táborový program byl jako každoročně naplněn hrami, soutěžemi, zvyšováním tělesné kondice (ranní rozcvičky, sporty, jízdy na kole, procházky v lese,..). Cílem projektu je zlepšit nejen zdraví dětí našich krajanů, ale vypěstovat v nich také zdravé návyky, zdravý životní styl, naučit je lépe ovládat jazyk svých předků a umožnit jim, aby poznaly kulturu, přírodu, historii i současnost naší země.

Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků MZČR.