www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

Středisko Nisanka

 

Vvzniklo spontánně na začátku roku 2008, kdy jsme začali nejprve neformálně spolupracovat s místní integrovanou základní školou, s obcí a spolky na organizaci společných akcí. Šlo např. o zajištění účasti dětí a rodičů z integrované školy na leteckém zájezdu do Hradce Králové na letecký den, spoluúčast na otevření rozhledny Nisanka, na Dni dětí, atd.

Ve spolupráci s obcí a s integrovanou základní školou jsme uspořádali na podzim 2008 kurzy tiffany vitráže pro obyvatele obce s tím, že každý zájemce si mohl vlastnoručně vyrobit několik šperků nebo dekoračních předmětů. V září jsme prostřednictvím místního zpravodaje a plakátů vyhlásili výtvarnou, fotografickou a literární soutěž nazvanou Jizerské hory, můj domov, která vyvrcholila v prosinci slavnostním vyhlášením vítězných prací, předáním cen a vystavením vítězných prací v prostorách obecního úřadu.

 

 

Kontakt:      Alena Gubičová

                     telefon: +420 775 022 424

                     email: gubicova.alena@seznam.cz)