www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

galerie

Krátký dokumentární film   SPOLEČNÁ ŘEČ

Zadavatel a finanční krytí projektu:             

 

 

Společná řeč, aneb multikulturní výchova

Hlavním cílem projektu je multikulturní výchova dětí ve věku 10-15 let, konečným cílem je přijímat odlišné kulturní vzorce jako přínos a lidi, kteří jsou z jiných kultur a národností přijímat bez předsudků. Základní postoje, které vytvoříme v dětství se pak přenášejí do dospělosti jako velmi pevné vzorce a věříme, že generace našich dětí by vhodnou multikulturní výchovou mohla vyrůst v generaci bez předsudků a rasové nesnášenlivosti.

Způsob dosažení cílů: Snažili jsme se formou multikulturně zaměřeného dětského tábora pomoci českým dětem poznat odlišné národnosti, jejich kulturu, tradice, specifickou stravu, ale především získat osobní zkušenost. České děti budou měly možnost seznámit se formou hry a zábavy s dětmi jiných kultur, navázat osobní přátelství, přijmout odlišnosti jako něco obohacujícího a nikoli jako ohrožující prvek. V tomto roce jsme uspořádali 2 turnusy tábrora zaměřeného na multikulturní výchovu, oba 2 týdenní pro děti od 10 do 15 let. Každý turnus byl určen pro 30 dětí. Každý turnus byl složen z českých dětí a dětí cizinců . Výstupem letošních táborů bude DVDzaměřené na ukázky multikulturní výchovy hrou a sebezkušeností, který poskytneme zájemcům z řad ZŠ.

Cílem je zvýraznit skutečnost, že xenofobní a rasistické reakce dětí jsou jen výrazem strachu a neznalosti, neboť je pravidlo, že to, co známe, je nám blízké, toho se nebojíme, to neodmítáme a že se tedy vyplatí spíše než teorii, nabídnout dětem zkušenost, osobní zážitek.