www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

    Půjčovna zdravotních pomůcek  -  naše začátky

Půjčovna zdravotních pomůcek spojená s poradnou vznikla již v roce 1998 jako reakce na situaci v této oblasti. Od roku 1997 jsme poskytovali poradenství osobám se zdravotním postižením a pečujícím  a právě v této poradně jsme zhruba po roce existence zjistili, že osobám se zdravotním postižením a seniorům chybí  zdravotní pomůcky, aby mohli žít  plnohodnotným životem. Začali jsme zjišťovat příčiny nedostatku zdravotních pomůcek pro klienty a hledat možnost, jak tento nedostatek napravit.

Důvodů, proč klienti nemají dostatek potřebných zdravotních pomůcek je několik: někdy to bývá neinformovanost (nevědí, že pomůcka existuje a že ji mohou dostat na doporučení lékaře zdarma), v jiných případech znají tuto skutečnost, ale jejich obvodní lékař není ochoten jim pomůcku doporučit, aby nepřekročil povolený limit pro svůj obvod, jejich zdravotní pomůcka je v opravě a pro překlenovací dobu nemohou dostat jinou, pomůcku jim někdo ukradl, pomůcka je nefunkční, navštěvují zařízení, které pro čas trávený v něm vyžaduje, aby pomůcka byla předána do zařízení celoročně,zdravotní stav se náhle zhoršil a pomůcka je třeba okamžitě,...

Nakonec jsme našli několik zdrojů zdravotních pomůcek ze zemí,kde klient může pomůcku libovolně vracet a vybírat si po několika letech použití novou (např.Švédsko, Holandsko, Norsko).

Pomůcky dovážíme několikrát ročně ze zahraničí,  ve skladu pak některé repasujeme, vydáváme zájemcům k bezplatné výpůjčce na dobu trvání potřeby  a vedeme o této skutečnosti evidenci. Současně učíme klienty s pomůckou zacházet, některým pomůcky dovážíme a současně s tím poskytujeme poradenskou činnost.

Každoročně využije naši službu cca 200 klientů a přivážíme asi 250 ks pomůcek ročně.

Informace pro zájmce :    současná nabídka zdravotních pomůcek

Pomůcky , které jsou v současné době k dispozici najdete na našich stránkách. Pomůcku, kterou potřebujete si můžete objednat telefonicky na tel.č.233544553 nebo  na adrese info@sevenrays.cz      


   
 
ww.sevenrays.cz (c) Copyright Sedm paprsků, o.s.        XHTML 1.0 Strict | Pure CSS Layout