www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

 help help help help help  

 V rámci projektů nabízíme vzdělávací aktivity i sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím rodinám, dlouhodobě nezaměstnaným, kteří patří současně  do skupin ohrožených sociálním vyloučením, např. lidem v krizi, zdravotně postiženým, absolventům odvykacích pobytů od závislostí, mládeži z nefunkčních rodin, atd. Kromě toho poskytujeme pomoc při integraci cizinců, jsme organizací  vysílající a přijímající dobrovolníky v rámci programu Mládež, vyvíjíme aktivity zaměřené na podporu uchování jazyka, kultury a tradic našich krajanů, kteří žijí již po generace v zahraničí a pro pracovníky pečujících profesí organizujeme vzdělávací akce, případně zahraniční stáže.

V roce 2003 vznikl pěvecký sbor Camera Chabra, který vede dirigent, profesor Lubomír Mátl, soubor účinkuje během školního roku v ČR, v období letních prázdnin cestuje za krajany do zahraničí. Od roku 2007 organizujeme mezinárodní krajanské festivaly, jejichž smyslem je umožnit krajanským souborům ukázat české veřejnosti, jak velkou roli hraje v jejich životě láska k pravlasti a k její lidové kultuře.
____________________________________________________________________________________

Cena Makropulos za rok 2013 

Cenu Makropulos za rok 2013 získalo Občanské sdružení Sedm Paprsků se sídlem v Praze 8 - Dolních Chabrech. Oceněna byla zejména komplexní činnost sdružení na úrovni komunity vedoucí k aktivizaci seniorů. Rozvojem smysluplné aktivity sdružení předchází zhoršení zdravotního stavu seniorů a vytváří podmínky pro udržení kvality jejich života. Příkladem mohou být kurzy práce na PC, pěvecký sbor, organizace pobytových akcí, provoz půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenu-makropulos-za-rok-2013-ziskalo-obcanske-sdruzeni-sedm-paprsku-_8299_2778_1.html