www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

galerie

 

 

Letní tábor pro děti a mládež s výukou českého jazyka

Termín tábora: od 21. 7. - 3. 8. 2013, místo konání: Olivova dětská léčebna Říčany

V tomto roce jsme uspořádali již 2. ročník úspěšného Letního tábora pro mládež celého světa s výukou českého jazyka v Říčanech u Prahy. Tábor byl určen pro děti ve věku od 12 do 17 let.  Konal se ve spolupráci MZV ČR, občanského sdružení Sedm paprsků a vyučujících České školy bez hranic. Pro velký úspěch tábora připravujeme již tábor pro rok 2014. Výuka českého jazyka a českých reálií probíhala formou moderních interaktivních metod pod vedením zkušených vyučujících, aktivních v projektu Česká škola bez hranic.  Systematické dopolední vyučování doplnily odpolední volnočasové aktivity: výtvarné, sportovní, kulturní, které dětem nejen pomohly k rozvíjení aktivní slovní zásoby, ale především  v neposlední řadě i k navázání přátelských vztahů mezi dětmi.

Pracoviště pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR podpořilo po úspěšném loňském prvním ročníku i druhý ročník letního dětského tábora s výukou českého jazyka, který se konal za jejich finanční podpory  v Říčanech u Prahy.