www.sevenrays.cz
 
Občanské sdružení Sedm paprsků

Krajanský dialog


fotogalerie

Projekt začal pomocí krajanům na Ukrajině,

je projektem, který jsme zahájili  v roce 2006.

První naší cílovou skupinou  byli krajané žijící na Ukrajině, kteří přišli na Ukrajinu koncem 19.století  s vidinou získání zemědělské půdy a už se tam usadili. Po generace obdělávali a kultivovali půdu, budovali mlýny, cukrovary, pivovary, hospodářské statky a byli také nositeli vzdělanosti. Ještě dnes je procento vysokoškolsky vzdělaných Čechů na Ukrajině mnohonásobně vyšší, než běžný průměr v této zemi. Tradičně byli profesí lékaři, učitelé a samozřejmě hudebníci- vždyť pomalu v každé vesničce byl dechový a ve městech dokonce smyčcové orchestry.

Téměř 2000 těchto etnických Čechů z Ukrajiny se však přestěhovalo do Čech z důvodu humanitárních- v 90.letech na základě rozhodnutí vlády se mohli ti  Češi, kteří žili v místech, kam zasáhla černobylská havárie tak, že zničila půdu a vodu,  přesídlit do Čech, aby zachránili své životy a zdraví. Ti, kteří v Ukrajině zůstali (a jsou jich desetitisíce) mají své krajanské spolky, v nichž žijí aktivním spolkovým životem, zpívají české písně, tančí lidové tance, vyšívají kroje a opatrují ty staré ještě po předcích, rozvíjejí svoji znalost jazyka, kultury i české historie, zkrátka jsou to vlastenci v pravém slova smyslu.

V rámci našeho projektu jsme se rozhodli v roce 2006 nabídnout několika krajanským spolkům týdenní workshopy  z oblasti sborového zpěvu českých národních písní, což jsme úspěšně realizovali s pěveckým sborem Camera Chabra pod vedením zkušeného dirigenta, prof.Lubomíra Mátla. Na závěr jsme společně s našimi krajany uspořádali v každém z měst  závěrečné vystoupení. Naším společným cílem, t.j. občanského sdružení i žadatelů z řad krajanů, bylo posílit vztah k zemi původu, k národní kultuře a historii, podpořit národní hrdost krajanů i pocit, že mají možnost dovednostmi ryze národními obohatit  své ukrajinské sousedy a že mohou něco z ryze českého umění předat svým dětem a dalším generacím.

Projekt byl úspěšný, proto jsme každoročně opakovali tuto akci nejen na Ukrajině, ale podle požadavků krajanů navštěvujeme s podobným programem další místa , kde čeští krajané žijí.

Spolu s námi byl v roce 2006 na Ukrajině také televizní štáb a tak vznikl o našem projektu dokumentární film nazvaný Cesta srdce, který vysílala Česká televize 17.1.2007 na ČT2. Povídání o našem projektu i o dokumentárním filmu si můžete také přečíst v článcích  na www.radio.cz , na www.krajane.net a v mnoha číslech Českého dialogu.