www.sevenrays.cz
Občanské sdružení Sedm paprsků

7. Mezinárodní krajanský festival

V letošním roce přijeli do Prahy ve dnech 27.-30. září stovky zahraničních Čechů z českých krajanských komunit v zahraničí na 7. Mezinárodní krajanský festival. Často jde již o několikáté pokolení Čechů, jejichž předkové kdysi odešli za obživou nebo před politickým či náboženským útlakem do jiných zemí, ale na svoji vlast a svůj původ nezapomněli. Daleko za hranicemi České republiky místní spolky udržovaly tradice svých předků, provozovaly tradiční písně, tance a předávaly je z generace na generaci. Je vzácné, když po tolik generací se uchovaly v českých rodinách kroje, když ještě dnes potomci českých přistěhovalců dokáží zazpívat české písně a zatančit české lidové tance. Pro mnohé z nich se tradiční česká kultura stala cestou ke kořenům, způsobem, jak přijmout odkaz svých předků, jak se přihlásit ke svému původu. Krajané přijíždějí nejen z Evropy, ale i z dalších světadílů a kromě námi už mnohdy zapomenutých písní a tanců přinášejí něco navíc - radost, vlastenectví, lásku k vlasti .
V Praze se představilo asi 20 tanečních, pěveckých i hudebních souborů. Každoročně se téhle události účastní vždy okolo 400 vystupujících a okolo 300 diváků ze zahraničí. Nejvíce souborů přijíždí z Chorvatska, kde žijí velké české komunity, z Ukrajiny, z Jižního Banátu, ale někdy se účastí i soubory z jiných zemí, jako např. soubory z Bosny, Maďarska, Švýcarska, Slovenska, USA, Kanady a Jižní Ameriky. Soubory z několika krajanských oblastí Brazilie jsou také pravidelnými návštěvníky festivalu. Protože je pro ně cesta příliš finančně náročná, každý soubor přijede jen jednou, ale festival hostil v minulých letech již 4 soubory z různých měst Brazilie.
Záštitu festivalu poskytl pan Karel Schwarzenberg a Stálá komise Senátu Parlamentu ČR, akci finančně i organizačně podporuje MZV ČR.

 

  help help help help help